Bemutatkozás

Alapítványunkat 2007-ben az Alapító okiratban meghatározott szociális tevékenység folytatására, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek és családjuk esélyegyenlőségének elősegítésére, ezen belül nemzeti és etnikai kisebbségű gyermekek anyagi és természetben juttatással történő segítésére, felzárkóztatásának céljából jött létre.

Alapítványunk központja Debrecen Nagysándor telepi városrészének közelében található, mely nagy számban halmozottan hátrányos helyzetűek (többségében cigány származásúak) által lakott terület, ahol igen magas az alul iskolázottak és a munkanélküliek aránya. Bűnüldözési statisztika alapján a városrész élen jár. Jellemző, hogy a családokban látott példák és lehetőségek következtében a fiatalok nagy számban nem fejezik be az általános iskolát, vagy nem tanulnak tovább, gyakoriak a fiatalkorúak által elkövette bűncselekmények. Alapítványunk ennek a negatív hatásnak a megfékezésre dolgozott ki egy programot melynek célja, hogy a társadalom peremére szoruló fiatalok számára nyújtson segítséget.

Alapítványunk a TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0014 sz. pályázat keretében A világ világossága – Tanodát működteti. A program keretében a diákok számára lehetőségeket nyújtunk humán-, reál- és nyelvi tantárgyakból történő fejlesztésekre melyekkel a továbbtanulási lehetőségeket kívánjuk elősegíteni. A tanulás mellett további programok keretében mozi, színház látogatásokkal, kirándulási, parlament látogatási és nyári tábor lehetőségekkel tesszük még színesebbé. A gyermekekkel történő foglalkozások mellett nagy hangsúlyt fektetünk a családlátogatásokra is, hogy a szülők felé is tudjuk alapítványunk nyújtotta lehetőségeinket elérhetővé tenni.

Együttműködünk a városrészen működő oktatási intézményekkel és a Református Egyházház Cigánymissziójával. Az általános iskola tanárainak segítségével jutnak el a diákok alapítványunkhoz. A Cigánymisszió részéről a lelki gondozói és személyiségfejlesztő foglalkozás és közös rendezvények lebonyolításában szoros a kapcsolat. Közös munkánk célja, hogy a testi és lelki ápoltság mellett szellemi fejlődésükben is segítsük a rászoruló fiatalokat. Kidolgozott programunkkal a keresztyén értékek napi szintű alkalmazása során a becsületes, társadalmi normákat elfogadó és betartó, a munka alapú társadalmi értékrendű személyiség fejlesztését kívánjuk megvalósítani.

Célunk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek felzárkózási esélyeit növeljük, az oktatási esélykülönbségeket és az iskolai lemorzsolódást csökkentsük, piacképes szakmai végzettség felé való orientálást és ilyen jellegű képzettség megszerzését előkészítsük, közép– és felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásukat segítsük, a társadalmi leszakadásukat megakadályozzuk, és az integrációt elősegítsük.

Központunkban a nyári szünidő alatt is várjuk a diákokat, lehetőséget teremtve a pótvizsgákra való felkészülésre és a szünidő hasznos eltöltésére, így a csellengő fiatalok számára bűnmegelőzési szándékkal nyújtunk alternatívát. A szünidő alatt olyan diákokat várnánk, akikkel pedagógus és önkéntes segítők foglalkoznának szervezett kulturális, sport, szabadidős és kézműves foglalkozások keretében. Továbbá tisztálkodási és étkezési lehetőségeket biztosítanánk a komfort nélküli környezetből programjainkra éhesen és mosdatlanul érkező gyerekek számára. Szünidő alatt nyári tábort szervezünk, melyen az Alapítvány foglalkozásain résztvevő fiatalok számára ingyenesen biztosítjuk az utazást, szállást és étkezés, valamint a szervezett programokat (pl belépők). Foglalkozásaink során kiemelten fontos hangsúlyt helyezünk a környezettudatosság elsajátítására.

Nyári programokon részvevő diákok a tanév során működő, iskolán kívüli fejlesztő programunkon rendszeres résztvevőkként térnek vissza alapítványunkhoz, hogy igénybe vegyék a munkatársak segítségét a jobb tanulmányi eredmények elérése és a továbbtanulásra való felkészülés érdekében.

Nyári programokon részvevő diákok a tanév során működő, iskolán kívüli fejlesztő programunkon rendszeres résztvevőkként térnek vissza alapítványunkhoz, hogy igénybe vegyék a munkatársak segítségét a jobb tanulmányi eredmények elérése és a továbbtanulásra való felkészülés érdekében.